استان: شهرستان: منطقه:
خدمات و تشریفات عروسی:

تناسب دختر و پسر؛ غفلت ازدواج‌های امروزی

تناسب دختر و پسر؛ غفلت ازدواج‌های امروزی

ازدواج، پیوندی است که نیازمند تحقیق، آگاهی و دانش است. از‌این‌رو اگر در چارچوب درستی انجام نشود، به جای ایجاد آرامش‌، ناآرامی را به‌ارمغان می‌آورد. این در‌حالی است که یک ازدواج خارج از چارچوب و بعضا اشتباه به جای اینکه زمینه‌ساز رابطه صمیمانه‌ای شود، ممکن است همیشه در‌ خلاف جهت زندگی با او همراه باشد. از این‌رو باید در زمان انتخاب همسر به برخی فاکتورهای تناسبی کلیدی دقت کافی داشته باشیم؛ چرا‌که در‌صورت وجود‌نداشتن هر کدام از آن‌ها، ازدواج با خطر جدایی رو‌به‌رو می‌شود.دوشیزه به نقل از شهرآرا گزارش میدهد : گفتنی است، آمار طلاق‌ها نشان می‌دهد که هنگام تصمیم‌گیری برای ازدواج باید به چند فاکتور توجه کرد. حال ممکن است این فاکتورها به‌صورت ظاهری‌، اقتصادی، اجتماعی، شخصیتی و... نمود پیدا کند و چه بهتر که زوج از همه لحاظ در حد متعارفی با یکدیگر برابر باشند.

دو طرف باید شباهت‌هایی داشته باشند
از‌آنجا‌که شخصیت همه ما در بستر خانواده شکل می‌گیرد و چارچوب هر خانواده با خانواده دیگر فرق دارد، دکتر رضا آذریان در این زمینه با توجه به نقش تناسب در ازدواج موفق بیان می‌کند: هر خانواده بسته به زمینه فرهنگی و تربیتی‌اش در فرد تاثیر متفاوتی دارد، این مسئله در ازدواج‌های امروزی خیلی وقت‌ها با این فرضیه که «من قرار است با خودش زندگی کنم، نه خانواده‌اش!» نادیده گرفته می‌شود.
این روان‌شناس بر این باور است که گاهی دختر و پسر، همدیگر را خارج از بسته خانوادگی می‌بینند. مثلا در دانشگاه با هم آشنا می‌شوند؛ در‌حالی که نمی‌دانند طرف مقابلشان تربیت‌شده چه خانواده‌ای است! که با گذشت زمان تفاوت‌ها آشکار و حتی حرف اطرافیان در برهم‌خوردن این نوع زندگی‌هایی که ناگهانی شکل گرفته‌اند نیز بی‌تاثیر نیست.

تناسب در اعتقادات
وی می‌گوید: اعتقادات و باورها، جنس محکمی دارند و به‌خاطر هیچ‌کس نمی‌آیند و نمی‌روند. دو نفر که تصمیم به ازدواج دارند، باید بدانند که اعتقادات تغییری نمی‌کند؛ مگر براساس شناخت. به‌عنوان مثال، دختری به حجاب اعتقاد ندارد، ازدواج می‌کند و به خاطر همسرش حجاب می‌گذارد؛ از‌این‌رو ممکن است دختر حجاب را برای زندگی بپذیرد، ولی اعتقادی به آن ندارد.

فرهنگ مشابه
آذریان می‌افزاید: از‌آنجا‌‌که فرهنگ‌ها با هم متفاوت است، بایدها و نبایدهای آن‌ها نیز فرق می‌کند. از این رو فاصله‌های فرهنگی زیاد، زندگی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. حال اگر زوجی همه خصوصیاتشان با هم همخوانی داشته باشد، ولی تناسب فرهنگی نداشته باشند، چگونه باید با شرایط مواجه شوند. اینجاست که باید از فرهنگ هم آگاه باشیم و آن را بپذیریم، نه اینکه آن را مسخره کرده و بگوییم: «چه بیخود!» و در صورت وجود این فرهنگ است که زوج با هم به‌گونه‌ای هم‌فرهنگ می‌شوند.

توجه به طبقه اقتصادی و اجتماعی
وی خاطر‌نشان می‌کند: وقتی دو نفر از دو طبقه اقتصادی و اجتماعی متفاوت ازدواج می‌کنند، از نظر نوع نگاه به زندگی با هم فرق دارند و نگرش آن‌ها به زندگی خیلی متفاوت است. به همین دلیل دچار مشکلات می‌شوند. تناسب اقتصادی طبقه اقتصادی و اجتماعی، ‌نوعی نگرش به زندگی ایجاد می‌کند؛ از‌این‌رو وقتی دو نفر از‌لحاظ طبقه اقتصادی و اجتماعی با هم فاصله دارند، واضح است که نگرش به زندگی و رفتارشان با هم متفاوت است.

تناسب در شخصیت
این مقام آگاه یاد‌آور می‌شود: هر انسانی شخصیت ویژه خود را دارد. اگر دو نفر که ازدواج می‌کنند، تفاوت‌های شخصیتی زیادی داشته باشند، در رابطه خود دچار مشکلاتی می‌شوند. مثل فردی که از‌نظر شخصیتی برون‌گراست و راحت ابراز احساسات و عواطف می‌کند و بیشتر دوست دارد در جمع باشد، با فردی درون‌گرا ازدواج می‌کند.

تناسب دختر و پسر؛ غفلت ازدواج‌های امروزی
ازدواج، پیوندی است که نیازمند تحقیق، آگاهی و دانش است. از‌این‌رو اگر در چارچوب درستی انجام نشود، به جای ایجاد آرامش‌، ناآرامی را به‌ارمغان می‌آورد. این در‌حالی است که یک ازدواج خارج از چارچوب و بعضا اشتباه به جای اینکه زمینه‌ساز رابطه صمیمانه‌ای شود، ممکن است همیشه در‌ خلاف جهت زندگی با او همراه باشد. از این‌رو باید در زمان انتخاب همسر به برخی فاکتورهای تناسبی کلیدی دقت کافی داشته باشیم؛ چرا‌که در‌صورت وجود‌نداشتن هر کدام از آن‌ها، ازدواج با خطر جدایی رو‌به‌رو می‌شود.
گفتنی است، آمار طلاق‌ها نشان می‌دهد که هنگام تصمیم‌گیری برای ازدواج باید به چند فاکتور توجه کرد. حال ممکن است این فاکتورها به‌صورت ظاهری‌، اقتصادی، اجتماعی، شخصیتی و... نمود پیدا کند و چه بهتر که زوج از همه لحاظ در حد متعارفی با یکدیگر برابر باشند.

دو طرف باید شباهت‌هایی داشته باشند
از‌آنجا‌که شخصیت همه ما در بستر خانواده شکل می‌گیرد و چارچوب هر خانواده با خانواده دیگر فرق دارد، دکتر رضا آذریان در این زمینه با توجه به نقش تناسب در ازدواج موفق بیان می‌کند: هر خانواده بسته به زمینه فرهنگی و تربیتی‌اش در فرد تاثیر متفاوتی دارد، این مسئله در ازدواج‌های امروزی خیلی وقت‌ها با این فرضیه که «من قرار است با خودش زندگی کنم، نه خانواده‌اش!» نادیده گرفته می‌شود.
این روان‌شناس بر این باور است که گاهی دختر و پسر، همدیگر را خارج از بسته خانوادگی می‌بینند. مثلا در دانشگاه با هم آشنا می‌شوند؛ در‌حالی که نمی‌دانند طرف مقابلشان تربیت‌شده چه خانواده‌ای است! که با گذشت زمان تفاوت‌ها آشکار و حتی حرف اطرافیان در برهم‌خوردن این نوع زندگی‌هایی که ناگهانی شکل گرفته‌اند نیز بی‌تاثیر نیست.

تناسب در اعتقادات
وی می‌گوید: اعتقادات و باورها، جنس محکمی دارند و به‌خاطر هیچ‌کس نمی‌آیند و نمی‌روند. دو نفر که تصمیم به ازدواج دارند، باید بدانند که اعتقادات تغییری نمی‌کند؛ مگر براساس شناخت. به‌عنوان مثال، دختری به حجاب اعتقاد ندارد، ازدواج می‌کند و به خاطر همسرش حجاب می‌گذارد؛ از‌این‌رو ممکن است دختر حجاب را برای زندگی بپذیرد، ولی اعتقادی به آن ندارد.

فرهنگ مشابه
آذریان می‌افزاید: از‌آنجا‌‌که فرهنگ‌ها با هم متفاوت است، بایدها و نبایدهای آن‌ها نیز فرق می‌کند. از این رو فاصله‌های فرهنگی زیاد، زندگی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. حال اگر زوجی همه خصوصیاتشان با هم همخوانی داشته باشد، ولی تناسب فرهنگی نداشته باشند، چگونه باید با شرایط مواجه شوند. اینجاست که باید از فرهنگ هم آگاه باشیم و آن را بپذیریم، نه اینکه آن را مسخره کرده و بگوییم: «چه بیخود!» و در صورت وجود این فرهنگ است که زوج با هم به‌گونه‌ای هم‌فرهنگ می‌شوند.

توجه به طبقه اقتصادی و اجتماعی
وی خاطر‌نشان می‌کند: وقتی دو نفر از دو طبقه اقتصادی و اجتماعی متفاوت ازدواج می‌کنند، از نظر نوع نگاه به زندگی با هم فرق دارند و نگرش آن‌ها به زندگی خیلی متفاوت است. به همین دلیل دچار مشکلات می‌شوند. تناسب اقتصادی طبقه اقتصادی و اجتماعی، ‌نوعی نگرش به زندگی ایجاد می‌کند؛ از‌این‌رو وقتی دو نفر از‌لحاظ طبقه اقتصادی و اجتماعی با هم فاصله دارند، واضح است که نگرش به زندگی و رفتارشان با هم متفاوت است.

تناسب در شخصیت
این مقام آگاه یاد‌آور می‌شود: هر انسانی شخصیت ویژه خود را دارد. اگر دو نفر که ازدواج می‌کنند، تفاوت‌های شخصیتی زیادی داشته باشند، در رابطه خود دچار مشکلاتی می‌شوند. مثل فردی که از‌نظر شخصیتی برون‌گراست و راحت ابراز احساسات و عواطف می‌کند و بیشتر دوست دارد در جمع باشد، با فردی درون‌گرا ازدواج می‌کند. رضا آذریان اضافه می‌کند: زوج درون‌گرا و برون‌گرا با گذشت زمان دچار مشکل می‌شوند؛ در‌واقع با هم هستند، ولی احساس تنهایی می‌کنند. جالب اینجاست که در ابتدا به‌خاطر خصوصیات متضادی که دارند، خیلی جذب هم می‌شوند؛ ولی به‌تدریج از هم فاصله می‌گیرند، چون در‌واقع با هم تناسب ندارند و نمی‌توانند نیازهای هم را برآورده کنند.

توجه به زنگ خطرهای زندگی
وی ادامه می‌دهد: اگر تحصیلات آکادمیک دختر در مقطع فوق‌لیسانس و پسر لیسانس است، اشکالی ندارد؛ ولی اصولا بهتر است که هر دو هم‌سطح باشند. گاهی دو نفر از مقطع لیسانس با هم آشنا می‌شوند و ازدواج می‌کنند. پسر دکترا می‌گیرد؛ ولی دختر در همان مقطع مانده است. کم‌کم از هم فاصله می‌گیرند و فضای فکری آن‌ها بسیار متفاوت می‌شود. این تغییر در انواع جایگاه‌ها ممکن است زنگ خطری برای زندگی آن‌ها باشد! توجه به رضایت خانواده نیز از دیگر مواردی است که این روان‌شناس به آن اشاره دارد و می‌گوید: این موضوع در ازدواج بسیار حائز اهمیت است.

ابعاد تناسبی در ازدواج حائز اهمیت است
این روان‌شناس در ادامه گفتگو اذعان می‌دارد: تناسب، لزوما به‌معنای تشابه نیست و تضاد برخی صفات نیز دلیل بر تناسب است. دختر‌و‌پسر در آستانه ازدواج یا در ابتدای زندگی مشترک باید بدانند که هیچ آدمی شبیه دیگری نیست و تفاوت در ویژگی‌های شخصیتی طبیعی است و عین‌هم‌بودن باور درستی نیست. از‌طرفی توجه به قد، وزن، تربیت خانوادگی، موقعیت اجتماعی و اقتصادی و حتی اعتقادات از اهمیت زیادی برای رسیدن به خوشبختی برخوردار است. افراد بایستی در ازدواج بسیار معقولانه‌تر تصمیم‌گیری کنند و همه جوانب را بسنجند؛ چرا‌که برای خوشبختی نگاه به چند فاکتور درست نیست و بی‌توجهی و غفلت نیز دردسرساز خواهد شد، حالا این موضوع می‌خواهد برای اولین ازدواج باشد یا چندمین ازدواج.

ند: زوج درون‌گرا و برون‌گرا با گذشت زمان دچار مشکل می‌شوند؛ در‌واقع با هم هستند، ولی احساس تنهایی می‌کنند. جالب اینجاست که در ابتدا به‌خاطر خصوصیات متضادی که دارند، خیلی جذب هم می‌شوند؛ ولی به‌تدریج از هم فاصله می‌گیرند، چون در‌واقع با هم تناسب ندارند و نمی‌توانند نیازهای هم را برآورده کنند.

توجه به زنگ خطرهای زندگی
وی ادامه می‌دهد: اگر تحصیلات آکادمیک دختر در مقطع فوق‌لیسانس و پسر لیسانس است، اشکالی ندارد؛ ولی اصولا بهتر است که هر دو هم‌سطح باشند. گاهی دو نفر از مقطع لیسانس با هم آشنا می‌شوند و ازدواج می‌کنند. پسر دکترا می‌گیرد؛ ولی دختر در همان مقطع مانده است. کم‌کم از هم فاصله می‌گیرند و فضای فکری آن‌ها بسیار متفاوت می‌شود. این تغییر در انواع جایگاه‌ها ممکن است زنگ خطری برای زندگی آن‌ها باشد! توجه به رضایت خانواده نیز از دیگر مواردی است که این روان‌شناس به آن اشاره دارد و می‌گوید: این موضوع در ازدواج بسیار حائز اهمیت است.

ابعاد تناسبی در ازدواج حائز اهمیت است
این روان‌شناس در ادامه گفتگو اذعان می‌دارد: تناسب، لزوما به‌معنای تشابه نیست و تضاد برخی صفات نیز دلیل بر تناسب است. دختر‌و‌پسر در آستانه ازدواج یا در ابتدای زندگی مشترک باید بدانند که هیچ آدمی شبیه دیگری نیست و تفاوت در ویژگی‌های شخصیتی طبیعی است و عین‌هم‌بودن باور درستی نیست. از‌طرفی توجه به قد، وزن، تربیت خانوادگی، موقعیت اجتماعی و اقتصادی و حتی اعتقادات از اهمیت زیادی برای رسیدن به خوشبختی برخوردار است. افراد بایستی در ازدواج بسیار معقولانه‌تر تصمیم‌گیری کنند و همه جوانب را بسنجند؛ چرا‌که برای خوشبختی نگاه به چند فاکتور درست نیست و بی‌توجهی و غفلت نیز دردسرساز خواهد شد، حالا این موضوع می‌خواهد برای اولین ازدواج باشد یا چندمین ازدواج.

 

تاریخ درج: 1394/09/07
به اشتراک بگذارید: Google اشتراک در فیس بوک twitter Pinterest

نظرات کاربران

فرم ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
متن نظر:
* لطفا کاراکترهایی را که در تصویر می بینید در کادر پایین وارد کنید:
 

امتیاز دهی به این مقاله

شما هم نظر دهید

امتیاز کاربران به مقاله تناسب دختر و پسر؛ غفلت ازدواج‌های امروزی از مجموع 0 امتیاز