استان: شهرستان: منطقه:
خدمات و تشریفات عروسی:

آتلیه عکاسی حرفه ای خانوادگی عروس

آتلیه عکاسی حرفه ای خانوادگی عروس
آتلیه عکاسی حرفه ای خانوادگی عروس : در این متن قصد داریم شمایی که سخت دنبال انتخاب بهترین آتلیه هستی رو راهنمایی کنیم،

قطعا ثبت  تصاویر از روز عروسی شما  از اهمیت بالایی برخوردار است ،  به خاطر اینکه دیگه قرار نیست تکرار بشه، ولی اینکه چه آتلی های رو  انتخاب کنید و چه سوالاتی رو بپرسید مه مترین دغدغ های  است  که ممکنه ذهنتون رو درگیر خودش بکنه و در آخ ر اگر به پاسخ این سوال  دست پیدا نکنی د قدری گیج  خواهید شد و ممکن است انتخاب اشتباهی انجام دهید . در این متن قصد داریم شمایی که سخت دنبال انتخاب بهترین آتلیه هستی رو راهنمایی کنیم، طوری که انتظار داریم شما وقتی به پایان  متن  میرسید تجربیاتی رو کسب کنید که انگار بار چندمی هست که با این موضوع روبرو شدید و به عنوا ن یک حرف های با اعتماد به نفس  این متن زمانی بیشتر به کار شما میاد که تو شرایط حساسی هستید و قادر به تحمل یک   ، فوق العاد ه به سراغ انتخاب درست آتلیه بروید دغدغه فکری جدیدی نیستید،


 چون  شما  عضو اصلی عروسی خودتان هستید  و فکرتون درگیر هزار موضوع  اصلی و حاشی های هست  و دوست  ندارید زیاد تو  روز عروسیتو ن  به عکاس و نحوه عملکرد اون حساس  بشید. پس بهتره این حسا سیت  رو چند روز قبل عروسی با یک انتخاب  درست برطرف کنید.   همه زو جها دوست دارند با ک مترین هزینه  بهترین کیفیت رو  بدست بیاورند، طوری  که سا لها بعد از دیدن آلبوم هنوز خاطرات بهترین روز  زندگ یشان رنگ و بوی خاصی داشته باشه و به  ایشان  احساس خوبی بده. بنابراین ما سعی کردیم در این متن سه مرحله خیلی مهم رو در ارتباط با آتلیه عروسی در نظر بگیریم، مراحلی نظیر قبل از عروسی، حین  عروسی و پس از عروسی که تعامل شما با آتلیه چگونه باشد تا بتوانید بهترین نتیجه را بدست بیارید . این مراحل به شرح زیر است : - کسب اطمینان از آتلیه :در نخستین قدم قبل از فکر به هرجنبه دیگر شما بایستی به آتلیه مورد نظرتان اعتماد داشته باشید،  اون  هم به این دلیل که قراره  یک تیم ناشناس به شخص یترین حریم زندگ یخصوص یتان  ورود کنه، به همین علت  بایستی موارد مهمی  را نظیر مجوز رسمی آتلیه، مدارک مورد نیاز برای تایید تیم عکاسی را از مدیر آتلیه درخواست نمایید و پس از حصول اطمینان  از تعداد افرادی که قرار است در مراسم شما حضور یابند با اسم و فامیلی مطمئن شوید، چه نفرات اصلی و چه دستیاران . سعی  کنید به سراغ تازه کارها و یا دفترهایی با آدر سهای نامانوس و پرت نروید زیرا حصول اطمینان از این دفاتر قدری با ریسک  همراه است.


 - سابقه کاری : سعی کنید تیم ی ر ا در ثبت و ضبط مراسم خود انتخاب کنید ک ه سابقه درخشانی در این امر داشته باشند تا تجارب  ایشان در حسا سترین لحظات عروسی به کار شما بیاید تا هیچ لحظه شیرین و خاطره انگیزی در آلبوم شما جایش خالی نباشد.  از طرفی افراد با سابقه معمولا متعهد به کار هستند و در تمامی لحظات عروسی در کنار شما حضور دارند.   - نحوه برخورد و ارتباط: اکثر خانواد ههای ایرانی، سنتی و مذهبی هستند به همین خاطر به سراغ کادر خانم میرون د این امر را در  نظر داشته باشید، از طرفی چون  خانوادهها  بر روی روابط کاری و برخوردها حساس هستند نیاز است نحوه برخوردها  را  در آتلی هها  مد نظر داشته باشید به طوری که شما وقتی در حال ثبت عک سها هستی د، باید بتوانید احساس راحتی داشته باشید و در رواب ط    خود  واقعیتان نیستید  و لبخندهای مصنوعی  شما  ، خجالت نکشید، این امر بسیار مهم است! زیر ا    اگر رعایت نشود شما  در عک سها در آینده بسیار زننده خواهد بود و از طرفی در کیفیت کار نهایی هم موثر است. البته تصور اینکه قرار است در یک بازه زمانی  محدود زوجین زمان برای عکاس ی داشته باشند و در این زمان محدو د هر عروس و دامادی چه میزان استرس دارند، بنابرای ن  خوش صحبتی و خوش رفتاری عکاسها م یتواند به کمتر شدن استرس کمک شایانی بکند . -  هزینه آتلیه:  مخار ج  نباید اینقدر زیاد باشد که مجبور  شوی د  از دیگر هزینه های عروسی کم کنید و کیفیت جشن را پایین بیاورید .  از طرفی کیفیت را فدای هزینه نکنید و بدانید هر گرانی بی حکمت و هر ارزانی بی علت نیست، به دنبال قیمت منطقی و معقول  باشید ، همچنین فراموش نکنید هزینههای جانبی نظیر چاپ بر روی تخته شاسی، تولید و طراحی آلبوم، تحویل فایل عک سها و  دیگر فعالی تها دارای هزین ههای مجزا نباشد و در ابتدا همه این موارد را با آتلیه در میان بگذارید که پس از مراسم بابت چیزهایی  که در ذهنتان از بدهیات بوده سورپرایز نشوید! حتی ممکن است نیاز باشد کلیه این موارد پیش از شروع مراسم بین طرفین به  امضا در آید.  همچنین به یاد داشته باشید کل مبلغ را در ابتدای مراسم پرداخت نکنید و مقداری را بابت حسن انجام کار پس از  پایان فیلم برداری موقع تحویل  آلبوم پرداخت کنید . - کیفیت کار: توجه داشته باشید هرچقدر یک  آتلیه به کیفیت کار خود اهمی ت بیشتری دهد، به همان نسبت در به روز بودن و با  کیفیت بودن لوازم کارش اهمیت م یدهد و از مدر نترین تجهیزات استفاده م یکند.  به طور مثال حداقل میزان کیفیت عکس مورد  انتظاری که باید از عکاس بخواهید تصاویر فول اچ دی است، در غیر این صورت بایستی منتظر باشید کیفیت عک سهای شما از  دوربی نها و تجهیزات قدیمی و با کیفیت پایین ثبت و ضبط گردد. به یاد داشته باشید روز عروسی شما روزی است که بایستی  بیش از پیش در عک سهایتان بدرخشید و تمام جنب ههای زیبایی و جذابیت شما ثبت گردد!


خوشنام بودن: خوشنام ی  آتلیه در انتخاب آن بسیار تاثیرگذار است، معمولا اکثر زو جهای جوان قبل از اینکه خود به سراغ آتلی هها  بروند، از دوستان خود  پرس و جو  میکنند  و  اگر  چند نف ر  یک آتلیه را پیشنهاد  دهند  این  بدان معنی اس ت  که آن آتلیه  در کارش  موفق بوده و برای نام خود ارزش بسیاری قائل بوده است، بنابراین خوشنامی آتلیه را بسیار مد نظر قرار دهید . - طراحی آتلیه: اولین و مه مترین بخش هر آتلیه که در نخستین نگاه به چشم م یآید طراحی آتلیه و بکگران دیست که قرار اس ت    یعنی اگر  طراحی  ی ک  آتلیه دقیقا  همانی  باشد که  مد نظر شماست،  انر ژی و آرامش  بهتری را   ، در پشت  عک سهای  شما قرار گیرد ی ک طراح ی خوب و چشم نواز قطعا اولی ن چیزیست که در آلبو م عک س شم ا پس از عروس ی مورد توجه   ، به شم ا منتقل م یکند قرا ر میگیرد .  اگر عکاس آن از تکنیک خوبی برخوردار نباشد   ، -  تکنی کها ی عکاسی:  هرچقدر طراحی یک آتلیه منحصر به فرد و مناسب باشد و نتواند محیط را با تکنیک خود ترکیب ک ند، نتیجه نهایی مورد نظر شما نخواهد بود، به همین جهت به سراغ آتلی های بروید که  از به روز ترین تکنی کها استفاده کند تا نتایج به دست آمد ه بتوان د لحظههای  فوق العاده جذابی را برایتان  رقم بز ند. به طور مثال  استفاده از دوربی نهای خاص (فیلتر و لنزهای خاص)، هلی شات، استفاده از چند دوربین در سقف و یا زوایای خاص و ... م یتواند  از تکنی کهایی باشد که قبل از زمان تدوین به ثبت تصاویر متفاوت کمک شایانی کند. البته که امر تدوین  و روتوش عک سها  خود  هنری اس ت مجد د از مراسم شما


زمان تحویل عک سها: از آنجایی که تمام عروس داما دها پس از عروسی هیجان زیادی برای دیدن تصاویر  و فیل مهای عروس ی  ایشان دارند، بنابراین زمان تحویل بسیار مهم است، در زمان عقد قرار داد با آتلیه و یا انتخاب آتلی هها این امر را مد نظر داشته  باشید که چه میزان زمان نیاز است تا کار شما به پایان برسد و نتیجه مطلوب حاصل شود، گاها پیش آمده عدم تعهد آتلیه  موجب بروز مشکلات جدی ای در  تحویل شده است، بنابراین بهتر است این امر نیز در عقد قرار داد ذکر شود. - ایده پردازی :جذا بترین بخشی که میتواند آلبوم شما را منحصر به فرد کند این بخش است، به طور نمونه اگر آتلیه بتواند از    ، خلاقیت خود در تولید و ثبت عکس ها در روز عروس ی بهره گیرد قطعا با آلبوم عکاسی جذابی مخاطبان شما روبرو خواهند بود


یعنی بدون اینکه شما ژست خواستی را گرفته باشید و یا اینکه از قب ل به صور ت ، به طور مثال استفاده از سبک عکاسی لحظهای  عک سهای  اصطلاح ا  یهویی  و غیر منتظره از شما گرفته شود  که در آن شما فارغ از همه   ، هماهنگ شده  منتظر  گرفتن عکس  باشید  قطعا  این  سبک  عک سها جذا بیت خاصی را به  همراه دارن د، به علاوه شما در آن عک سها خود واقعیتان  ،چیز در حال خودتان هستید هستید بدون تظاهر و یا تقلید، آتلیههای عکاسی عروسی که ادعای صاحب سبکی دارند بای د دارای خلاقیت باشند و از چنین  سب کهایی استفاده کنند به عبارت ی عکاسی خبرنگاری در انجام فعالی تهایشان  اگر به کار گرفته شود م یتوان د لحظههای شیرین و  یا به یاد ماندن یای را از آن روز برای شما  ثبت کند.  همچنین تولید ویدیو کلی پهای تدوینی با  ادغام موسیقیهای مرتبط م یتواند  به عنوان کلی پهای ماندگار همیشه همراه شما باشد و خاطرات شیری نی  را برای شما  به  یادآ ورد. موارد دیگری نیز وجود دارد که  اگ ر آتلی هها بتوان ند آن را ارائه کن ند خواهند توانس ت خود را از دیگر آتلیههای موجود متمایز ک نند و این وجهه تمایز م یتواند در  ثبت خاطرات شما نی ز پررنگ به نظر برسد . - دریافت فایل اصلی ویدیوهای ثبت شده: فایل اصلی یا به اصطلاح فیلم مادر، به جهت اینکه اگر تدوین مد نظر شما نبود بتوانید  آن طور که دوس ت دارید پس از عروس ی ف یلم ر ا توسط تیمی دیگر تدوین کنید . از سوی ی بعده ا دید ن بسیاری از جزئیاتی که از  دید تدوی نگر دورمانده م یتواند برای شما خالی از لطف نباشد. مخصوصا لحظات غیر منتظره .

حضور در آتلیه پیش از روز عروس ی: اولین اصل در این مورد این است که لااقل در مه مترین رویداد زندگی خود رودروایسی را   این امر م یتواند در حس   ، کنار بگذارید ! حتما قبل از روز عروسی با همسر خود چندین مرتبه به محل عکاسی مراجع ت بفرمایید خوب شما و آرامش شما در روز عکاسی کمک شایانی کند، از طرفی با فرض کردن خود در آن محیط م یتوانید، اید ههای خود و  همسرتان را با عکاس در روز عروسی مطرح کنید و عکاس را در این امر هدایت نمایید تا بع دها حسرت این روز را نخورید! !  عکس گرفتن از لحظه بریدن کیک، دست کردن حلقه، دادن هدیه به ع روس و بسیاری از برنام ههایی که شما از پیش برنامه  ریزی کرد هاید و ثبت این لحظات توسط عکاس میسر نم یشود مگر اینکه درخواس تهای خود را بدون نگران و رودروایسی با او  مطرح کرده باشید .


توجه به زما نبندی و امکانات آتلیه: توجه داشته باشی د بر روی امکانات آتلیه حسا بهای ویژ های باز کنید به طور مثال استفاده  از فضای باز که م یتواند در ثبت عکسهای متفاوت شما بسیار موثر باشد البته باید هماهنگ باشید با آتلیه که قرار اس ت در چه  فصلی و چه روزی عروسی کنید و آتلیه شما چه میزان امکانا ت  برای شرایط مختل ف  از قب ل  فراهم کرده است که در صورت بروز  بارش آسمانی ،  به دلیل نداشتن امکانات کاف ی  تمام برنام ههای شما  برهم نخورد  و  آتلیه  بتواند  همان برنام ههای مد نظر شما را در  شرایط مختلف جوی با  ژس تها و شرایط مطلوب شما ثبت کند. در پایان پیشنهاد می ک نم ، هیچ وقت از زمان گذاشتن برای انتخاب یک آتلیه مناسب خسته نشوید، زیرا اگر موارد فوق را یک به یک مد  نظر قرار دهید، م یتوانید انتظار داشته باشید سا لهای آتی، پس از دیدن تصاویر و آلبو مهای روز عروسیتان لذت خواهید برد و هیچ گاه  پشیمان نخواهید شد. در غیر این صورت و عدم توجه به مو ارد فوق ممکن است برای شما پشیمانی به بار آورد به صورتی که هر بار پس  از باز کردن آلبوم عروسی برای شما لحظاتی تلخ  تداعی خواهد شد. و این آلبوم را برای شما عملا غی رقابل دیدن خواهد کرد .  کیفیت عکاسی و ... برای شما میسر نم یشود مگر اینکه آلبومهای قبلی آن آتلیه را مشاهده  ، از طرفی توجه داشته باشید طراحی یک آتلیه آلبومی که به عنوان رزومه کار آتلیه در پیش روی شما قرار داده م یشود، این آلبوم بایستی شام ل مجموع های از بهترین تکنی کها،   ،کنید  انواع ژس تهای  عروس و داماد  و ...  باشد  تا بتواند رضایت شما را جلب  ، جایگذار یها،  ترکی بهای  نور و صحنه  ، بهترین  طراح یها (دیزای نها) کند .


 تمام مواردی که در این متن ذکر شد، موارد تئوری هستند که باید در عمل به کار گرفته شوند و شما باید  خود  مد نظر داشته باشید .
شایان ذکر است، هرکدام از موارد فوق برای ثبت درست لحظات شما لازم است ولی به تنهایی کافی نیست، مجموع این عوامل م یتواند  نتیجه مورد انتظار شما را به  ارمغان آورد . امیدواریم شما با خواندن این متن بتوانید بسیاری از سوالات خود را پاسخ دهید و به این مقوله به عنوان یک چالش جدی و نگران کننده  نگاه نکنید بلکه با قدری تحقیق و مطالعه بتوانید بهترین انتخاب را داشته باشید تا در آینده هیچ گاه تصمیم نگیرید که به آلبوم عکس خود  نگاه نکنید، بلکه همیشه در دورهم یهای صمیمانه خود به سراغ آلبوم عکسهایتان بروید و از خاطره انگیزترین لحظا ت  زندگیتان به  شیرین ی  یاد کنید .

آتلیه عروس و داماد
آتلیه عروس کاغذی مشهد
آتلیه عروسک اصفهان
آتلیه عروس مذهبی
آتلیه عروس مشهد
آتلیه عروس داماد
آتلیه عروس و داماد تهران
آتلیه عروس و داماد ایرانی
آتلیه عروس ایرانی
آتلیه عروس ارزان
آتلیه عروس اینستاگرام
آتلیه عروس اصفهان
آتلیه عروس اهواز
آتلیه عروس ارومیه
آتلیه عروس اسلامشهر
آتلیه عروس افسریه
آتلیه عروس با کادر خانم
آتلیه عروس بندرعباس
آتلیه عروس بلوار فردوس
آتلیه عروس بجنورد
آتلیه عروس بیرجند
آتلیه عروس بابل
آتلیه عروس با قیمت مناسب در کرج
آتلیه عروس بوشهر
آتلیه عروس و داماد اینستاگرام
آتلیه عروس ونو
آتلیه عروس و داماد اصفهان
آتلیه عروس و داماد شیراز
آتلیه عروس ونو استان تهران، تهران
آتلیه عروس تهرانپارس
آتلیه عروس تهران
آتلیه عروس تبریز
آتلیه عروس تخفیفان
آتلیه عروس تهرانسر
آتلیه عروس تبریز، استان آذربایجان شرقی
آتلیه عروس ترنم
آتلیه عروس ترکیه
آتلیه عروس جنوب تهران
آتلیه عروس جنت آباد
آتلیه عروس جدید
آتلیه عروس جردن
آتلیه جدید عروس و داماد
دکور آتلیه عروس جدید
آتلیه عروس در جزیره کیش
آتلیه عروس داماد جدید
آتلیه عروس چیست
آتلیه عروسی چیست
اتلیه عروس چالوس
آتلیه عروس در چالوس
آتلیه عروس تک چهره ها
آتلیه عروس حمید شکربار
آتلیه عروس حجاب
آتلیه عروس حکیمیه
آتلیه عروس حنابندان
آتلیه عروس حس
آتلیه عروس و داماد حرفه ای
آتلیه عروس خوب در تهران
آتلیه عروس خوب نی نی سایت
آتلیه عروس خوب در تهرانپارس
آتلیه عروس خوب در غرب تهران
آتلیه عروس خوب در اراک
آتلیه عروس خوب در کرج
آتلیه عروس خوب در اصفهان
آتلیه عروس خوب در جنوب تهران
آتلیه عروس در کرج
آتلیه عروس در تهران
آتلیه عروس در مشهد
آتلیه عروس در شاهین شهر
آتلیه عروس در تهرانپارس
آتلیه عروس در اصفهان
آتلیه عروس در شهریار
آتلیه عروس رشت
آتلیه عروس رامسر
آتلیه عروس رایحه
آتلیه عروس رامان
آتلیه عروس رایگان فیلم
آتلیه عروس رازان
آتلیه عروس رکورد
آتلیه عروس ری
آتلیه عروس زیبای ایرانی
آتلیه عروس زنجان
آتلیه عروس زیما
آتلیه عروس زعفرانیه
آتلیه عروس زیبا
آتلیه عروس زرین شهر
آتلیه عروسی زنجان
آتلیه عروسی زیما
آتلیه عروس ژست
آتلیه ژست عروس و داماد اینستاگرام
آتلیه ژست عروس تکی
آتلیه ژست عروس داماد
آتلیه عروس ژست عروس و داماد در باغ
آتلیه ای ژست عروس تکی
ژست آتلیه عروس و داماد جدید
ژورنال آتلیه عروس و داماد
آتلیه عروس سعادت آباد
آتلیه عروس سیلوا
آتلیه عروس سهروردی
آتلیه عروس سمنان
آتلیه عروس سنندج
آتلیه عروس سپنتا
آتلیه عروس سبک رئال
آتلیه عروس ستارگان
آتلیه عروس شیراز
آتلیه عروس شهر قم
آتلیه عروس شرق تهران
آتلیه عروس شیراز اینستاگرام
آتلیه عروس شرقی
آتلیه عروس شهرک غرب
آتلیه عروس شهرری
آتلیه عروس شهر خرم آباد
آتلیه عروس صدف بانو
آتلیه عروس صحنه
آتلیه عروس صدف
اتلیه عروس صومعه سرا
صندلی آتلیه عروس
آتلیه عروس طلایی
آتلیه عروس تبریز (آتلیه طلا) استان آذربایجان شرقی، تبریز
آتلیه عروس داماد رویای طلایی tehran province tehran
آتلیه عروس تبریز (آتلیه طلا) east azerbaijan province tabriz
طراحی آتلیه عروس
آتلیه عروس عکس
آتلیه عکاسی عروس و داماد
آتلیه عکس عروس و داماد
آتلیه عکاسی عروس با قیمت مناسب
آتلیه عکاسی عروس
آتلیه عکاسی عروس با کادر خانم در تهران
آتلیه عکاسی عروس در سعادت آباد
آتلیه عمارت عروس تبریز
آتلیه عروس غرب تهران
آتلیه عروس غرب
آتلیه عروسی غرب تهران
آتلیه عروس ارزان غرب تهران
بهترین آتلیه عروس غرب تهران
آتلیه عکاسی عروس غرب تهران
آتلیه های عروس غرب تهران
آتلیه عروس فریما
آتلیه عروس فریما استان تهران، تهران
آتلیه عروس فردیس
آتلیه عروس فریما (شعبه یک)
آتلیه عروس فلامینگو در مشهد
آتلیه عروس فلامینگو
آتلیه عروس فتو شیمن
اتلیه عروس فسا
آتلیه عروس قم
آتلیه عروس قیمت مناسب در تهران
آتلیه عروس قزوین
آتلیه عروس قیمت
آتلیه عروس قاسم آباد مشهد
آتلیه عروس قشقایی
آتلیه عروس قاصدک
اتلیه عروسی قیطریه
آتلیه عروس کرج
آتلیه عروس کرمانشاه
آتلیه عروس کرمان
آتلیه عروس کیش
آتلیه عروس کرج نی نی سایت
آتلیه عروس کاغذی قم
آتلیه عروس کومه
آتلیه عروس گرگان
آتلیه عروس گرجستان
آتلیه عروس گلامور
آتلیه عروس گیلان
اتلیه عروس گنبد کاووس
اتلیه عروس گرمدره
اتلیه عروس گرافیک
آتلیه گلستان عروس
آتلیه عروس لیلیوم
آتلیه عروس لاهیجان
آتلیه عروس لنگرود
آتلیه عروسی لاهیجان
آتليه لباس عروس
بهترین آتلیه عروس لاهیجان
آتلیه عروس در لاهیجان
اتلیه لباس عروسی
آتلیه عروس محجبه
آتلیه عروس مشهد نی نی سایت
آتلیه عروس مذهبی نورا
آتلیه عروس مشهد نوعروس
آتلیه عروس ماکان
آتلیه عروس مرزداران
تم آتلیه عروس
آتلیه عروس نی نی سایت
آتلیه عروس نارمک
آتلیه عروس نوربین
آتلیه عروس نکیسا
آتلیه عروس نورا
آتلیه عروس نیکتا
آتلیه عروس نیاوران
آتلیه عروس نیشابور
فیلمبرداری و آتلیه عروسی
عکس در آتلیه عروس
آتلیه و باغ عروس
آتلیه عروس همدان
آتلیه عروس هفت تبریز
آتلیه عروس هنرمند تبریز
آتلیه عروس هروی
آتلیه عروس خورشید
آتلیه عروس هفت
آتلیه عروس ها
آتلیه عروس های تهران
آتلیه عروس یزد
آتلیه عروس یونیک
آتلیه عروس یونیک استان تهران، تهران
آتلیه عروس یوسف آباد
آتلیه عروس یاسوج
آتلیه عروس یوتاب
آتلیه عروس یافت آباد
اتلیه عروس یادا
آتلیه ی عروس و داماد
آتلیه ی عروس
اتلیه ی عروس و داماد
هزینه ی آتلیه عروسی
عکس آتلیه ی عروس و داماد
عکس آتلیه ی عروس
اینستاگرام آتلیه ی عروس
عکس های آتلیه ی عروس و داماد
آتلیه عروس منطقه 10
آتلیه تخصصی عروس منطقه 17
قیمت آتلیه عروس 97
قیمت آتلیه عروس 98

تاریخ درج: 1399/08/08
به اشتراک بگذارید: Google اشتراک در فیس بوک twitter Pinterest

نظرات کاربران

فرم ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
متن نظر:
* لطفا کاراکترهایی را که در تصویر می بینید در کادر پایین وارد کنید:
 

امتیاز دهی به این مقاله

شما هم نظر دهید

امتیاز کاربران به مقاله آتلیه عکاسی حرفه ای خانوادگی عروس از مجموع 0 امتیاز